Уважаеми клиенти,

Във връзка с изготвяне на анекси към договорите след очертания по мярка 2014 "Агроекологични плащания", моля да попълните бланката за анекс, качена в линка "Документи" и заедно годишна план-програма, копия на ортофотокартите и таблицата с използваните парцели, ни я изпратете по и-мейл или поща.  

от екипа на Балкан Биосерт ООД Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обсъжданията на ПРСР за периода 2014-2020 г., и в частност Мярка 2014 - Агроекологични плащания, Балкан Биосерт подкреля Откритото писмо на Бългрска Асоциация Биопродукти. 

http://balkanbiocert.com/pdf/otvorenoPismo.pdf

Откритото писмо изразява притесненията на биологичните производители в България за липсата на финансово подпомагане за 2014 г. на нови бенефиценти и такива, които са приключили 5 - годишния агроекологичен  ангажимент по мярка 214 през 2013 г.


Моля, ако споделяте изложеното в откритото писмо го подкрепете!

От Екипа на Балкан Биосерт  


 


‛Балкан Биосерт‛- е първия национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци.

      Имаме удоволствието да Ви информираме, че считано от 01.01.2009 г. кодовия номер на „Балкан Биосерт" ООД е променен на BG-BIO-02 с доклад 93-10725/23.12.2008 г. от зам. министъра на земеделието и храните инж. Димитър Пейчев, във връзка с изпълненито на изискванията на чл. 58 от ЕО 889/2008 г/

      ‛Балкан Биосерт‛ е дружество с ограничена отговорност. Съдружници в тази компания са юридически и физически лица, сред които НПО, търговци и частни лица, работещи в областта на биологичното селско стопанство.

       От октомври 2005 г. дружеството има и офис в Македония, който обслужва македонски биологични фермери, преработватели и търговци.

       ‛Балкан Биосерт‛ е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори. Партньорите по този проект- FiBL (Научен Институт за Биологично Земеделие, Швейцария), IMO (Институт за Пазарна Екология, Швейцария) и ‛Биоселена‛ (Фондация за Биологично Земеделие, България) осигуряват техническа помощ на ‛Балкан Биосерт‛, като по този начин гарантират професионализма и националното и международно признание на новата компания.