Балкан Биосерт - е първия национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци.

      Имаме удоволствието да Ви информираме, че считано от 01.01.2009 г. кодовия номер на „Балкан Биосерт" ООД е променен на BG-BIO-02 с доклад 93-10725/23.12.2008 г. от зам. министъра на земеделието и храните инж. Димитър Пейчев, във връзка с изпълненито на изискванията на чл. 58 от ЕО 889/2008 г/

      ‛Балкан Биосерт‛ е дружество с ограничена отговорност. Съдружници в тази компания са юридически и физически лица, сред които НПО, търговци и частни лица, работещи в областта на биологичното селско стопанство.

       От октомври 2005 г. дружеството има и офис в Македония, който обслужва македонски биологични фермери, преработватели и търговци.

       ‛Балкан Биосерт‛ е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори. Партньорите по този проект- FiBL (Научен Институт за Биологично Земеделие, Швейцария), IMO (Институт за Пазарна Екология, Швейцария) и ‛Биоселена‛ (Фондация за Биологично Земеделие, България) осигуряват техническа помощ на ‛Балкан Биосерт‛, като по този начин гарантират професионализма и националното и международно признание на новата компания.